Klaversma bouwbedrijf bouwt aan de toekomst

Onderstaand artikel werd rond kerst 2011 geplaatst in  “Op’e Skille” vanwege een aantal veranderingen binnen Klaversma bouwbedrijf.

Nieuwe fase bouwbedrijf Mantgum

Mantgum – Bouwbedrijf Klaversma in Mantgum gaat een nieuwe fase in. Vanaf 1 januari 2012 maken ook de zonen Arjen (26) en Pieter (30) deel uit van de leiding van het bouwbedrijf.  Anne Klaversma runde de onderneming vanaf 1982 als eenmanszaak, vanaf 1 januari is het een vennootschap onder firma (VOF).
Met het oog op een toekomstige (geleidelijke) terugtrekking van heit Anne (57) komen de broers nu in de zaak. Pieter staat al sinds 2000 bij het familiebedrijf op de loonlijst, Arjen kwam in november 2010 in dienst. Arjen was eerder als werkvoorbereider en uitvoerder werkzaam bij de vestiging Grou van SHP Bouwbedrijven.  ,,It is de bedoeling dat de soannen Arjen en Pieter op termyn de saak oernimme”, zegt Anne Klaversma.
Pieter heeft het makelaarsdiploma, Arjen een bouwkundige opleiding. Na de opleiding MBO-Bouwkunde in Leeuwarden, behaalde hij de aannemerspapieren. ,,De twa jonges folle elkoar moai oan”, zo stelt Klaversma tevreden vast.
Anne ging in 1982 vanuit een garage op de Wide Hoeke in Mantgum van start met zijn bouwbedrijf. In 1985 verhuisde Klaversma naar de Dokter Fokkewei in het dorp. Daar werd het pand van het eerdere aannemersbedrijf Adema aangekocht. Momenteel zijn bij het bedrijf zes mensen werkzaam.
In de jaren negentig bouwde Klaversma veel nieuwe woningen. In 2008 werd in eigen beheer aan de Dobbe in Mantgum een appartementencomplex gebouwd. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer van dergelijke projecten worden ontwikkeld. ,,It giet goed mei it bedriuw”, zo zegt Anne Klaversma. ,,It is wol rêstiger, mar we skarrelje der moai troch hinne”, geeft hij aan.
Op termijn, wanneer ook het werk in de bouw weer wat aantrekt, willen de drie Klaverma’s aan de rand van Mantgum een nieuw onderkomen voor het bouwbedrijf realiseren. ,,Mar de plannen steane even op sacht pitsje.”