Appartementen Seerp van Galemawei te Mantgum

In samenwerking met Heeren 3 Architecten uit Heerenveen is Klaversma bouwbedrijf bezig met de ontwikkeling van senioren appartementen aan de Seerp van Galemawei te Mantgum. Voor de zomervakantie is er een vooroverleg met de Welstandscommissie geweest. Tijdens dit overleg hebben zij enkele aanbevelingen gedaan ten opzichte van het voorlopige ontwerp. Deze aanbevelingen worden door de architect verwerkt in het definitieve ontwerp. In het laatste kwartaal van 2021 zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal er ook een verzoek worden ingediend voor een afwijking op het bestemmingsplan. Deze procedure zal 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

Hieronder vindt u enkele impressies van dit project.