Klein onderhoud gemeentehuis Wommels

In opdracht van de gemeente Littenseradiel heeft bouwbedrijf Klaversma eind oktober kleine onderhoudswerkzaamheden verricht in het gemeentehuis te Wommels. Er is onder andere van twee kleine kantoren één kantoor gemaakt. Verder zijn er nog enkele dakramen geplaatst om meer daglicht te creëren. Dit moest met behulp van een hoogwerker in verband met grote hoogte van het dakvlak.