Categorie: 2014

Creatieve oplossing in kleine toiletruimte

Bij deze toiletrenovatie moest men zeer creatief zijn om alle voorzieningen toch te realiseren. Omdat de beschikbare ruimte hier zeer beperkt was, heeft onze opdrachtgever er voor gekozen om het fonteintje bovenop het inbouwframe te plaatsen. Door daarnaast ook nog voor een verkorte

Verdiepingsvloer in bedrijfshal Nijland

In december hebben we een houten verdiepingsvloer gemaakt in de bedrijfshal van Túnman Teake hoveniers. Door deze zolder wordt er extra vloeroppervlak gecreëerd voor opslag van materiaal of materieel. In het voorjaar van 2015 zal er wordt gestart met de

Start nieuwbouw woning te Baard

In oktober zijn we gestart met het bouwen van een nieuwbouw woning te Baard. Na het grondwerk en de heipalen is de funderingsbalk gestort waarop de begane grondvloer rust. De binnenwanden worden opgebouwd uit kalkzandsteen blokken. Binnenkort wordt de verdiepingsvloer

Voortgang uitbreiding vakantiewoning Terherne

In maart zijn we gestart met de verbouw/uitbreiding van een vakantiewoning aan de Bytling in Terherne. Bij dit project wordt de woning aan de rechterzijde en achterzijde uitgebreid. Hierdoor wordt er genoeg ruimte gecreëerd voor een ruime woonkamer, berging en

Verbouw snackbar Bonnema te Mantgum

In mei zijn we gestart met de laatste fase van werkzaamheden voor de verbouw van het dorpscafé in Mantgum. In deze fase is de snackbar naast de kroeg gerenoveerd. Hierbij zijn de gemetselde achtergevel (oude geeltjes) en de balklaag bewaard

Fraaie uitbreiding woning te Mantgum

In het voorjaar van 2014 hebben we deze fraaie uitbouw in Mantgum gerealiseerd. Naast het vergroten van de woonkamer is er ook een hobbykamer en een badkamer gecreëerd op de begane grond. Tijdens het bouwproces is er al rekening gehouden met het

Oplevering verbouw woning Terherne

Begin april hebben we de werkzaamheden voor de verbouw van een vakantiewoning in Terherne af kunnen ronden. Deze verbouw bestond uit het vergroten van de overkapping en het realiseren van een slaapkamer met badkamer in de berging op de begane

Start uitbreiding vakantiewoning Terherne

Begin maart zijn wij gestart met de werkzaamheden voor een uitbreiding/verbouw van een vakantiewoning in Terherne. Deze woning wordt aan de achterzijde met circa 3 meter verlengt op zowel de begane grond vloer als de verdieping. Hierdoor ontstaat er een

Oplevering dakopbouw Britswert

Begin maart 2014 zijn de werkzaamheden betreffende de dakopbouw van een woning in Britswert afgerond. In de oude situatie was deze woning nog gedeeltelijk voorzien van een platdak. In de nieuwe situatie is de woning voorzien van een zo genoemde

Top