Overdracht gemeentewerkplaats te Mantgum

Op 7 november 2014 is de verkoop van de gemeentewerkplaats officieel ondertekend door de gemeente Littenseradiel en Klaversma bouwbedrijf. Vanaf nu is het bouwbedrijf eigenaar van het terrein en het gebouw aan de Skillaerderdyk 15 te Mantgum. Tot aan de gemeentelijke herindeling zal de gemeente littenseradiel een gedeelte van het terrein en loods huren van het bouwbedrijf. Ook de brandweerkazerne van veiligheidsregio Fryslân zal op de huidige locatie blijven gehuisvest.